KONTAKTA OSS

hållbara energilösningar i västmanland

BOKA ETT GRATIS HEMBESÖK

VATTENBRUNN & Borrning för Bergvärme i västmanland

När du ska dra vatten till ditt hus eller installera bergvärme behöver du anlita en erfaren och kunnig brunnsborrare. Det är av allra största vikt att det går rätt till för att grundvattnet ska hålla god kvalitet och att bergvärmen ska bli så effektiv som möjligt. Vi erbjuder dig en helhetslösning med både borrning, installation och garantier. Oftast har vi tillgång till tillräcklig information och fakta om mark- och grundvattenförhållanden. Om det finns behov att besikta och undersöka markunderlaget innan en eventuell borrning gör vi detta kostnadsfritt.

 

Borra vattenbrunn

Hos oss arbetar enbart certifierade brunnsborrare. När du anlitar oss får du alltid typgodkända brunnar av högsta kvalitet. När vi utför en brunnsborrning för att dra vatten ser vi noga till att utföra en kostnadseffektiv borrning och att du får friskt och färskt grundvatten. Hur djupt vi måste borra varierar mycket, det brukar bli mellan 30-110 meter beroende på vilket område vi borrar i. För vissa platser finns det risk med förhöjda kloridhalter om man borrar alldeles för djupt. Om vi nått maxdjupet utan att hitta något vatten gör vi en spolning av borrhålet. 

Vilken pump som passar bäst beror på djup och tillrinning av vatten. När borrningen är slutförd väljer vi ut en pump som är lämplig för förhållandena och sedan installerar vi pumpen. Arbetet tar ungefär 1 – 2 dagar. Det lilla som kommer synas när allt är klart är att borrhålet sticker upp ungefär 3 decimeter från marken. Bergborrade vattenbrunnar är den typ som anläggs mest idag. Borrtekniken ger i regel bättre skydd mot yttre påverkan. Genom att placera den i ett högre läge än föreningskällorna säkerställer vi god vattenkvalitet. En annan fördel med denna borrteknik är att den klarar av nästan alla former av vattenborrning och inte är beroende av specifika markförhållanden.

RING OSS!

BannerBla banner_bla_enwell_bge_borr

FAQ

Här får du svar och information om vanligt ställda frågor angående brunnsborrning:

Kontakta oss så får du ett analyspaket per post. Paketet innehåller provflaska, förfrankerad svarspåse och ett frågeformulär. När du tagit provet så skickar du enkelt in det i svarspåsen. Svar på analysen har du normalt inom en vecka.

 

Om du har en brunn som inte ger den vattenkvalitet du vill ha kan det ofta åtgärdas. Ett vattenreningsfilter kan vara lösningen som ger dig ditt rena och friska vatten tillbaka. För att ta reda på vilken kvalitet ditt vatten håller kan du göra en vattenanalys. När den är gjord kan du tillsammans med oss bestämma vilka åtgärder som ska genomföras.

 

Bergvärme är både kostnadseffektivt och ett utmärkt val för miljön. Det är en stor investering men du kan sänka dina värmekostnader upp till 80% samt att det ökar värdet på din bostad. En bergvärmepump är driftsäker och underhållsfri, inte minst är den miljövänlig. Moderna bergvärmepumpar har även en funktion som kallas ”frikyla”. Den bidrar med svalkande temperaturer under heta sommardagar och är mer kostnadseffektivt än luftkonditionering. Hur djupt vi behöver borra beror på vilket effektbehov ditt hus har. Djupet ligger normalt på 100-220 meter. När vi har borrat klart installerar vi även värmepumpen till dig. Allt som allt tar arbetet ett par dagar. Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss, dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.

Innan du anlitar oss för att byta till bergvärme måste du ha tillstånd från kommunen. Antingen kan du själv ansöka om detta, eller så hjälper vi dig med ansökan.

 

När du investerar i bergvärme sänks din månadskostnad så pass mycket att investeringen är betald inom några år. Livslängden för en bergvärmepump ligger på omkring 20 år och borrhålet kan användas upp till 50 år.

 

Från ett ekonomisk perspektiv lönar det sig i regel att byta till bergvärme oavsett om du har en liten, medelstor eller stor villa. Det är inte ovanligt att månadskostnaden sänks med 60% – 80%. Om du behöver låna pengar för att anlägga bergvärme kan din månadskostnad komma att bli högre under de första åren. Med tanke på livslängden på värmepump och borrhål kommer du oavsett att spara in en betydande summa pengar.

Filterbrunnar används i regel när det finns ett behov av stora mängder vatten. Exempelvis vid anläggning av kommunala vattentäkter. Om du har tillräckligt vattenförande jordlager kan filterbrunnen vara ett alternativ till bergborrad brunn även för privat bruk. Bergborrad brunn är dock i regel det bästa alternativet.

När det kommer till grävda brunnar krävs det fler skyddsåtgärder för att vattnet inte ska bli förorenat. En vanlig konventionell grävmaskin kan gräva en brunn på ett djup om 5-6 meter. Det innebär att det är en förutsättning att det finns grundvattenförande jordlager max 6 meter ner i marken. Relativt ytliga grundvattenmagasin löper alltid större risk att bli påverkat av avlopp, sur nederbörd och jordbruk bland annat.

Rörspetsbrunnen är även den enbart lämplig om grundvattenytan ligger max 6 meter ner i marken. Endast ett fåtal entreprenörer utför denna konstruktion, det är alltså en av de mindre använda brunntyperna.

För att borra en vattenbrunn behöver du i regel investera mellan 25 000 – 55 000kr. Om du inkluderar installering av vattenbrunn brukar priset landa mellan 55 000 – 80 000kr.

"Vi är erfarna och kunniga brunnsborrare"

ENWELL BGE - VÄSTMANLAND
RING OSS GÄRNA PÅ 0224-67 70 00

Garantier och försäkringar

Självklart vill vi att du som kund ska känna dig trygg i så stora investeringar. Därför är alla borrare och arbetsledare personcertifierade C-borrare. Brunnarna vi använder är typgodkända av Geotec. Vi lämnar även en kostnadsgaranti, priset kommer aldrig att överstiga priset du har fått i din offert. Du får även en flödesgaranti som gäller i två år efter att vi avslutat arbetet hos dig. Skulle vattenmängden understiga den överenskomna volymen åtgärdar vi problemet utan kostnad.

Självklart vill vi att du som kund ska känna dig trygg i så stora investeringar. Därför är alla borrare och arbetsledare personcertifierade C-borrare. Brunnarna vi använder är typgodkända av Geotec. Vi lämnar även en kostnadsgaranti, priset kommer aldrig att överstiga priset du har fått i din offert. Du får även en flödesgaranti som gäller i två år efter att vi avslutat arbetet hos dig. Skulle vattenmängden understiga den överenskomna volymen åtgärdar vi problemet utan kostnad.

Sötvattensgaranti är inte vanligt förekommande hos brunnsborrare. Om det inte finns en sötvattensgaranti är det oerhört viktigt att vara helt säker på hur vattenkvaliteten ser ut i området. Det kan innebära en hel del kostnader om man efter anlagd brunn inser att vattnet inte håller måttet. Då krävs det ytterligare arbete och investeringar i vattenreningssystem. Med en sötvattensgaranti kan du känna dig trygg att du får vatten av bra kvalitet till ett fast pris – oavsett om det krävs ytterligare åtgärder eller inte.

BGE bildades 1989 och vi har genom åren byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet om allt som har med vatten, värme och borrning att göra. Vi tar hand om allt från råd och planering till borrning och installation när du köper brunnsborrning från oss. Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade C-borrare.

 

garanti för vattnets kvalitet

Sötvattensgaranti är inte vanligt förekommande hos brunnsborrare. Om det inte finns en sötvattensgaranti är det oerhört viktigt att vara helt säker på hur vattenkvaliteten ser ut i området. Det kan innebära en hel del kostnader om man efter anlagd brunn inser att vattnet inte håller måttet. Då krävs det ytterligare arbete och investeringar i vattenreningssystem. Med en sötvattensgaranti kan du känna dig trygg att du får vatten av bra kvalitet till ett fast pris – oavsett om det krävs ytterligare åtgärder eller inte.

Varför ska BGE borra din brunn?

BGE bildades 1989 och vi har genom åren byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet om allt som har med vatten, värme och borrning att göra. Vi tar hand om allt från råd och planering till borrning och installation när du köper brunnsborrning från oss. Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade C-borrare.

 


VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer om våra klimatsmarta lösningar.
Någon av våra representanter kontaktar dig.

västmanland västmanland brunnsborrning
Firstname
Phone
Namn *
E-post
Telefonnummer *
Gatuadress inkl. gatunummer
Postnummer *
Postort
INSTALLATIONSPLATS
Adress
Postnummer
Postort
Typ av produkt
Vad behöver du hjälp med?
Meddelande

Samtycke *
Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar personuppgifter.